ישוב מחלוקות

האמרה כשיש ספק אין ספק מאוד עובדתית….אם יש מחלוקת פלקסי-ג'ט פתרה ופותרה חד משמעית ובמדויק להנחתם דעתם של כל הצדדים. ראו "בית אמות המשפט.