בתי כנסת

פלקסי-ג'ט בצעה עד כה מיפוי לעשות בתי כנסת בארץ, אוהל ארי רעננה, הגדול בקינג ג'ורג, הקראים ברובע היהודי ביהכנ"ס רמות בירושלים הנה לפניכם