מגורים_תלת מפלס

וילות תלת מפלס עם גרמי מדרגות ומיפוי גגות בשיפועים מובילים את המיפוי לקובץ אוטוקאד שניתן ממנו בנקל להעביר את הקובץ למידול בפורמטים שונים

דילוג לתוכן