אלגוריתם ייעודי ל GIS

אלגוריתם ייעודי ל GIS

מגה פרויקט שבצעה פלקסי-ג’ט  ב 2021 הוא בירושלים, עבור אגף החינוך בעיריית ירושלים במוסדות החינוך במערב ובמזרח העיר בהיקף של  1 מיליון מ”ר.

הרקע והתנאים למיפוי היו קשים. תקופת ההסלמה פוליטית ועויינות בארץ במבצע “שומר החומות” ימים בהן מזרח העיר ירושלים היה לב ליבה של ההסלמה.

בצוק עיתים נדרשה העירייה לבצע בטווח זמנים מאוד מצומצם כחודש וחצי בלבד ולא מעבר לזה, מיפוי וחישובי שטחי רצפה ב 350 מוסדות לימוד במזרח ומערב העיר. כל מוסד כולל בתוכו מספר בניינים, כל בניין מספר קומות, חלקם מפוצלים בין ישויות שונות של מוסדות חינוכיים, הוסף לזה מרחבים של מבנים ניידים, אולמי ספורט שבילי הליכה ופרוזדורי מעבר וכל זה יעמוד כהכנה טרם מירכז גדול עבור קבלני הניקיון החדשים בכל ביה”ס.

פלקסי-ג’ט נענתה לאתר ופיתחה בזמן קצר אלגוריתם ייחודי שביכולתו לקנטר (קונטור) את תכסית הבניין על כל קומותיו השונות עם חלוקות שונות ובו בעת לערוך חישוב שטח מיידי לכל קומה בנפרד. במקביל להקים טבלת ערכים לפחת עבור ברוטו, ועבור  נטו שטחי רצפה בכל מוסד. המיפוי  GIS עם אורטופוטו של חברת סימפלקס נתן את התשובה המלאה תוך כדי הפעלת אנשי שטח רבים שגויסו למשימה וסרקו מקרוב כל ביה"ס כדי לאמת התוצאות שמתקבלות מהאלגוריתם. הדו”חות הוגשו במועד לעילא ועילא. ופלקסי-ג’ט רשמה לעצמה יתרון עצום בפיתוח אמצעי מיפוי במצבים קיצוניים. תחילת דרכה בפיתוח חדשנות לנושאים נוספים. ראה בפרק החדשנות.

דילוג לתוכן